Jenka Holding

Jenka Holding er et uafhængigt investerings- og rådgivningsselskab med base i København. Det blev etableret i 2011 og har siden hjemtaget betydelige avancer til sine investorer og partnere i forbindelse med finansiering og investering i selskaber i Danmark, Tyskland og Balkan.

Jenka Holdings fokus er investering i aktiver med stabilt og sikkert cash flow. Firmaet ledes af Jens Kindberg fra kontoret i København. Firmaets formål er at finde investeringer, hvor der er en speciel situation og Jenka Holding kan generere et overnormalt afkast ved at forbedre aktiverne ved at udnytte deres interne viden i et tæt samarbejde med eksterne konsulenter. Jenka Holdings mål er at være en af de foretrukne samarbejdspartnere indenfor aktivinvestering i Danmark.

Jenka Holding har et fast netværk af stabile og loyale samarbejdspartnere, da det er nøglen for at sikre et attraktivt afkast.

Jenka Holdings regnskaber er revideret af Deloitte og siden 2011 har Jenka Holding været involveret som storaktionær eller leadinvestor i virksomheds- og ejendomsinvesteringer hvor de underliggende aktiver samlet har haft en værdi på over kr. 500 millioner.Typehuse

Jenka Holding har investeret i et typehus firma – GH Familiebolig ApS

Der er bygget 1275 parcelhuse siden 2011 der jf. energimærkningsdatabasen er klassificeret som 2020 huse. Af de 1275 huse, har 1231 huse solceller for at sikre klassifikation indenfor 2020. De resterende 44 huse har standarden grundet vindmølle, blokvarme, fjernvarme eller varmepumpe.

GH Familiebolig, så vidt vides, er det første firma, som ønsker at sætte et hus i serieproduktion, der sikrer 2020 standarden uden brug af solceller og især til den lave pris af kr. 8.500,- pr kvadratmeter for et færdigt hus.Sofia

Jenka Holding har igennem en længere årrække haft forretninger i Sofia, Balkan. For tiden er Jenka Holding leadinvestor på flere større byggerier i byens centrum på samlet mere end 4000kvm.

Alle lejligheder købes på projektstadiet direkte fra entreprenøren uden ejendomsmægler. Jenka Holding hjælper derved entreprenøren med finansiering som ellers er dyr i Balkanområdet og sikrer sig derved en god pris for slutlejlighederne. Jenka Holding kan derved hjemtage en betydelig avance allerede ved aflevering, men beholder lejlighederne, da de ses som en attraktiv, langsigtet investering med fremtidige stabile lejeindtægter. Markedet har stort potentiale, fordi Europas vækst helt sikkert finde sted i de ny-europæiske lande og da såvel ejendomshandler som valutaen i Sofia er baseret i EUR, er der ingen valutaeksponering, da den danske krone også er bundet til EUR.Andelskassen J.A.K., Slagelse

Andelskassen J.A.K., Slagelse havde en balance på omkring kr. 200 millioner og 4600 kunder. Andelskassen havde i 2015 over en længere periode været i Finanstilsynets søgelys med årlige tilsynsbesøg siden 2010. Jenka Holding forsøgte i samarbejde med andelshaverne at tilbyde Finanstilsynet en løsning hvor andelskassen fik tilført ny egenkapital med henblik på at kunne fortsætte som selvstændigt institut. Løsningen blev aldrig accepteret af Finanstilsynet, der takkede nej til at få tilført ny kapital og investeringen blev derfor desværre ikke til noget hvilket ikke betød noget for Jenka Holding men betød at mange andelshavere måtte lide store tab.Copenhagen Capital A/S

Selskabet er et børsnoteret investeringsselskab med fokus på effektiv langsigtet kapitalanbringelse. De tager udgangspunkt i fast ejendom og foretager direkte og indirekte investeringer ud fra grundige analyser af ejendommenes muligheder, beliggenhed og stand.
Jenka Holding har i forbinde med Copenhagen Capitals opstart flere gange hjulpet med finansiering af selskabets ejendomme og har også kortvarigt været storaktionær med 15% af aktiekapitalen i Copenhagen Capital A/S.Totalbanken A/S

Jenka Holding har haft en større eksponering i Totalbanken og dermed været en af bankens største aktionærer. Totalbanken er et fynsk pengeinstitut med hovedsæde i Aarup på Fyn og med to privatfilialer på Vestfyn og to i Odense. Banken har 54 medarbejdere og en balance på 2,3 mia.kr.Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse har en balance på omkring kr. 400 millioner og tilbyder de samme finansielle ydelser som andre pengeinstitutter såsom indlån, udlån, pensions- og boligrådgivning, opbevaring af værdipapirer, erhverv, udenlandske betalinger, hæve- og betalingskort samt webbank. Andelskassen kom i 2014 i finansielle problemer og Jenka Holding var i samarbejde med en række andre investorer med til at sikre andelskassens overlevelse ved at tilføre ny egenkapital så andelskassen havde mulighed for at fortætte som selvstændigt institut. Jenka Holding solgte umiddelbart efter redningen sin investering da der ikke var enighed med den øvrige investorkreds om den videre strategi for andelskassens drift.Boligejendomme i København

Jenka Holding har siden finanskrisen opkøbt centralt beliggende boligejendomme for over kr. 100 millioner fra kreditorer, konkursboer, dødsboer og sælgere med finansieringsudfordringer. Ejendommene har derfor ofte ikke været passet over en længere periode og Jenka Holding igangsætter derfor efter hver overtagelse en stabiliseringsproces, hvor driften professionaliseres og der tages hånd om vedligeholdelsesmangler. Alle ejendomme købes og drives med fokus på langsigtet ejerskab, men åbner der sig mulighed for at hjemtage en attraktiv avance, frasælges færdigudviklede ejendomme. Jenka Holding har frem til nu frasolgt ca. halvdelen af porteføljen med væsentlig avance.Udlejning af bilflåde til Københavnere

Jenka Holding tilbyder Københavnere at leje helt almindelige familiebiler til attraktive priser. Er behovet ikke en lang leasingkontrakt eller en dyr kortidsleje tilbyder Jenka Holding udlejning af brugte familiebiler hvor lejer blot skal binde sig i 7 dage og derfra kan aflevere bilen uden ekstra eller skjulte gebyrer. Forretningen gør det muligt for billejerne at opnå maksimal fleksibilitet og Jenka Holding opnår et cash flow med sikkerhed i yderst omsætlige familiebiler.Kontakt


JENS KINDBERG

+45 2612 0004
kindberg@jenkaholding.dk

BESØGSADRESSE

Christian IX’s gade 3, 2 – 1111 København K – Denmark

VIRKSOMHEDSADRESSE

Lergravsvej 59 A, 2300 København S